Doan Registration 2016-17

 
 

Thông Tin Cần Biết Khi Gia Nhập Tntt Đoàn Thánh Tâm

1. Tất cả đoàn viên cũ hay mới đều phải ghi danh và đóng tiền niêm liễm $50.00 lại mỗi năm. Dùng cho văn phòng phẩm để dạy, và những dụng cụ các em dùng trong suốt một năm học và trích ra $15 trả cho Miền Tây Bắc.
Sẽ KHÔNG bao gồm chi phí cho tiền trại, picnic hoặc những buổi field trip trong năm học.
Nếu gia đình nào gặp khó khăn về tài chánh xin liên lạc Thủ Quỷ Đoàn: Tr. Phuong Tran (503-380-5676)
Đoàn Thánh Tâm sẽ không nhận tiền mặt. (Please make checks payable to

"Đoàn Thánh Tâm (GXLV)"

2. Đoàn chỉ nhận những em 7 tuổi trở lên(trước ngày 01 tháng 9).
                Ấu Nhi: 7 Tuổi-9 Tuổi (trước ngày 01 tháng 9)
                Thiếu Nhi: 10 Tuổi-12 Tuổi (trước ngày 01 tháng 9)
                Nghĩa Sĩ: 13 Tuổi – 15 Tuổi (trước ngày 01 tháng 9)
                Hiệp Sĩ: 16 Tuổi- 17 Tuổi (trước ngày 01 tháng 9)
                Huynh Trưởng: 18 Tuổi trở lên (trước ngày 01 tháng 9)

3. Đoàn sinh cần phải có đồng phục để mặc trong giờ sinh hoạt. (Hãy đến bảng đăng ký để mua đồng phục)
Thiếu Nhi có bán khăn quàng, áo Thiếu Nhi, quần Thiếu Nhi, v.v.
Những em đoàn sinh cũ nếu đã có đồng phục rồi thì không cần đóng tiền mua đồng phục nữa. Nhưng có thể mua thêm áo hay quần Thiếu Nhi với bất cứ trường hợp nào.
Đoàn Thánh Tâm sẽ trao đồng phục Thiếu Nhi cho các em vào đầu tháng 10.

4. Sinh hoạt bắt đầu vào ngày 11 tháng 9, Chúa Nhật từ 12:15pm – 3:00pm sau đó sinh hoạt sẽ trở lài giờ thường vào lúc 2:15pm -4:00 pm mỗi Chúa Nhật

5. Phụ Huynh cần phải đến bàn đăng ký TNTT để nếu Tham Dự Viên dưới 18 tuổi.
Nhận Đơn Gia Nhập vào: Ngày 07 tháng 08, năm 2015 đến Ngày 11 tháng 09 năm 2015
Nếu Phu Huynh nào nộp đơn sau Ngày 11 tháng 09 năm 2015 thì phải đóng têm $10.00 lệ phí trễ.
Hạn chót nộp đơn ghi danh là Ngày 02 tháng 10 năm 2015
Thời gian: Đoàn Thánh Tâm sẽ mở bàn ghi danh Sau Thánh Lễ 9 giờ và 11 giờ sáng ngày Chúa Nhật 6/8, 14/8 21/8, 28/8 và 4/9 để nhận đơn hoặc giải đáp mọi tắc mắc.
Địa Điểm: Tại Tương Thánh Phaolo (ngang văn phòng GX).

Xin quý phụ huynh vui lòng giúp con em mình điền đơn kèm theo lệ phí (niên liễm và đồng phục) khi nộp đơn. Đồng thời, xin quý phụ huynh nộp đơn cho con em mình đúng với thời gian và địa điểm đã nêu trên. Xin quý vị bỏ đơn trong hộp thư trước phòng TNTT nếu không có người ở đó. Sự giúp đỡ của quý phụ huynh sẽ cho chúng con có đủ thời gian sắp xếp cho các em vào năm học mới, được ổn định và theo kịp Chương Trình Thăng Tiến.

Nếu phụ huynh có thắc mắc xin lien lạc: Trưởng Trung Do (503) 893 – 8978.

Xin Chân Thành Cảm Ơn!
TNTT- Đoàn Thánh Tâm