Chúc Mừng Năm Mới 2017

Nhân dịp năm mới, đoàn Thánh Tâm xin gửi vài lời chúc đến cha, sơ, quý trợ tá và anh chị em huynh trưởng:

Nhân năm con gà,
Con chúc sơ cha,
Cùng quý trợ tá,
Và huynh trưởng ta,

Tràn ơn phúc lành,
Hồn an xác mạnh,
Chúa thương kề cạnh,
Sự nghiệp rạng danh.

Chúc mừng năm mới!

No Tntt on Jan 8th

Hello everyone!
Happy New Year! We hope you have a year full of blessing!
Due to Huynh Truong and Tro Ta having a retreat! There will be no TNTT this Sunday, Jan 8th. There is still Viet Ngu and Giao Ly!
TNTT will begin on Jan. 15th. See you there!