Huynh Trưởng (Youth Leader)

Age Group: 18+         Number of Huynh Trưởng: 49

The Youth Leader scarf is red because it represents the color of the blood that flows in our bodies. Their response is Phụng Sự which means "to serve" as they are called to be humble servant leaders of God. In addition, the Youth Leader scarf has a yellow border that represents their hope to help the youth become great leaders in their faith and society.

Prior to becoming a youth leader, these individuals undergo specialized training in leadership and catechism at certification camps. Once initiated, they work with other youth leaders to develop lessons and activities to help nurture the faith of the youth under their guidance. Throughout the year, there are multiple opportunities for Youth Leaders to improve themselves via spiritual retreats, national/regional conventions, bonding trips, and much more!

Kinh Huynh Trưởng

Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao,
xin dạy con biết hy sinh cao thượng,
phụng sự Chúa và giúp ích mọi người.
Xin dạy con biết hy sinh không cần báo đáp,
luôn xông pha không ngại bão táp,
đẹp ý Cha trên trời, trong tình thương yêu hết mọi người.

Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
con xin đến dâng mình làm huynh trưởng
trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
Con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến
và kết hiệp với Chúa,
biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc,
qua đời sống Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ.
Nhưng lạy Chúa,
lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được,
khi nào con nên hoàn thiện như Chúa,
khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa,
để Chúa làm mọi sự trong con.
Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ,
con xin tận hiến đời con cho Chúa.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
xin giúp con sống trung tín và can đảm
trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa.
Amen.