Nghĩa Sĩ (Companion)

Age Group: 13 - 15          Number of Nghĩa Sĩ: 37        Ngành Trưởng: Tr. Matthew Nguyễn

The Companion scarf is yellow because it represents the bright color of the sun which rises each day and sets at night. Youth in this age group represent the sunset of childhood and sunrise of adulthood. Their response is Chinh Phục, which means "to conquer."  Therefore, they are taught to overcome their past, learn from it, and use these lessons to become great leaders not only in their faith, but also in their society. Throughout the year, students are given many opportunities to foster their faith through friendship, spiritual retreats, and survival camps.

Nghĩa Sĩ Ca

Vui ca lên Nghĩa sĩ đời đầy diễm phúc.
Hồn thanh xuân say niềm lý tưởng cao xa.
Vì Nghĩa ra đi là đi Chinh Phục.
Đường xa bóng Chúa đang chờ đợi ta.

Một đời trẻ trung thành nồng hậu sức thiêng.
Hùng dũng trung thành một dạ trung kiên.
Tình bằng hữu, chân thành một dạ vững kiên.
Tôn quý trách nhiệm sống gương hy sinh.

Nghĩa Sĩ Việt Nam sẵn sàng hùng tráng,
trong sạch hăng hái và quyết tiến bước.
Lửa thần nung nấu tâm can không ngừng.
Mầm thiêng ta gieo khắp nơi xa gần.

Lý tưởng siêu nhiên thành tâm yêu mến.
Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến.
Noi gương nhiệt thành của Thánh Phaolô
Xông pha lên đường làm chứng Phúc Âm.