Prayers

https://www.usccb.org/prayers

Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Dâng Ngày

Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu.
Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria
mà dâng cho trái tim Chúa
mọi lời con cầu xin,
mọi việc con làm,
mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay.
Cho được đền vì tội lỗi con
và cầu nguyện theo ý Chúa.
Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ,
con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa
có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng.
Amen.

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể.
Con yêu mến Chúa.
Xin Chúa ngự vào tâm hồn con,
và ở lại với con luôn mãi.
Amen.

Kinh Dâng Đêm

Trời đã xế chiều,
Giêsu ơi
con nhờ tay Mẹ Maria
mà dâng lên Chúa,
dâng chúc lời cám ơn,
dâng trót cả xác hồn.
Các việc con làm,
các lời con xin,
cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua.
Cùng với bóng chiều tà,
Giêsu Maria,
con hòa ca,
dâng về nơi bao la.
Chúa ban phép lành,
một đêm ngủ an bình,
hồn trong xác tươi xinh.
Amen.

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Ðấng tạo thành trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô,
Con Một Thiên Chúa,
Sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời.

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
được sinh ra mà không phải được tạo thành,
đồng bản thể với Ðức Chúa Cha:
nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,
Người đã từ trời xuống thế.

(từ “Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần” đến
“và đã làm người” mọi người đều cúi mình).
Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần,
Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,
và đã làm người.

Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,
thời quan Phongxiô Philatô;
Người chịu khổ hình và mai táng,
ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.

Người lên trời,
ngự bên hữu Ðức Chúa Cha,
và Người sẽ lại đến trong vinh quang
để phán xét kẻ sống và kẻ chết,
Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa
và là Ðấng ban sự sống,
Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra,
Người được phụng thờ và tôn vinh
cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con:
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin Hội Thánh duy nhất,
thánh thiện,
công giáo và tông truyền.
Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ.
Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc,
Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,
và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội
khi này và trong giờ lâm tử.
Amen.

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha,
và Đức Chúa Con,
và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng,
và bây giờ,
và hằng có,
và đời đời chẳng cùng.
Amen.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa con,
Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng.
Chúa đã dựng nên con,
và cho Con Chúa ra đời
chịu nạn chịu chết vì con,
mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa,
thì con lo buồn đau đớn,
cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự;
con dốc lòng chừa cải,
và nhờ ơn Chúa
thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng.
Amen.

Kinh Linh Hồn Chúa Giêsu (Anima Christi)

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh.
Lạy Xác Thánh Chúa Kitô, xin ban cho con ơn cứu rỗi.
Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho con yêu mến Chúa.
Lạy Nước cạnh sườn Chúa Kitô, xin rửa con thanh sạch.
Vì sự thương khó Chúa Kitô, xin cho lòng con bền vững,
Lạy Ðức Chúa Giêsu nhân từ, xin nhận lời con cầu nguyện.
Xin Chúa giữ con nơi thương tích Chúa.
Xin đừng để con lìa xa Chúa.
Xin Chúa chữa con khỏi tay kẻ thù.
Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử.
Xin Chúa dạy biết chạy đến cùng Chúa,
Hiệp cùng các Thánh mà ngợi khen Chúa đời đời chẳng cùng.
Amen

Kinh Fatima/Lời Nguyện Mân Côi

Lạy Chúa Giêsu,
xin tha tội cho chúng con.
Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,
xin đem các linh hồn lên thiên đàng,
nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương,
Mẹ nhân lành,
làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ!
Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà,
chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.
Hỡi ôi!
Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con.
Đến sau khỏi đày,
xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh.
Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời,
xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện,
trong cơn gian nan thiếu thốn,
Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng
hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ,
Amen.

Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm,
cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con,
từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.
Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung.
Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không hề chuyển rung.

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico,
Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc,
đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Kinh Trước Khi Ăn

Nguyện xin, nguyện xin
Chúa Cả mở tay chúc phúc,
cho chúng con dùng, cho chúng con dùng
nên các thực phẩm này.


Kinh Sau Khi Ăn

Đội ơn Chúa đời đời mạch sống,
đã nuôi chúng con hồn xác hôm nay.
Nguyện danh Chúa đời đời cả sáng,
xuống cho mọi loài ơn lộc no đầy.

Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
con xin đến dâng mình làm huynh trưởng
trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
Con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến
và kết hiệp với Chúa,
biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc,
qua đời sống Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ.
Nhưng lạy Chúa,
lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được,
khi nào con nên hoàn thiện như Chúa,
khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa,
để Chúa làm mọi sự trong con.
Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ,
con xin tận hiến đời con cho Chúa.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
xin giúp con sống trung tín và can đảm
trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa.
Amen.

Tantum Ergo

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.